Γλώσσες

NEA

A  A  A +
Πίσω
Ισχυρή παρουσία από την ΟΑΕ
Ισχυρή παρουσία από την ΟΑΕ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και χρήσιμα συμπεράσματα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 50ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΓΣΕΒΕΕ που ξεκίνησαν το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 11 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Οι εργασίες εγκαινιάστηκαν με την παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού και του Διοικητικού Απολογισμού από τον Γενικό Γραμματέα της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Κουράση, την εισήγηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθά για τον Προγραμματισμό Δράσης και ολοκληρώθηκαν με τις ομιλίες αντιπροσώπων. Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας είχε για ακόμη μια φορά δυναμική παρουσία με τον Πρόεδρο κ. Μιχάλη Μούσιο και τους υπόλοιπους αντιπροσώπους να δίνουν με σαφήνεια το στίγμα της σύγχρονης βιοτεχνικής αρτοποιίας.