A  A  A +

Više od 20 godina FORUM SA uspešno posluje u oblasti profesionalnih trgovačkih sajmova i publikacija usredotočenim na pekare, poslastičare, te profesionalce iz branše pripreme kafe, hrane i ugostiteljstva. Od 1988. godine kada je kompanija započela sa izdavanjem časopisa Z+G (Poslastičarnica – Galeteria), FORUM SA je prešao dug put prema razvoju i širenju svojih aktivnosti u pružanju valjanih i visokokvalitetnih informacija, osiguravajući platformu za sastajanje i interakciju profesionalcima iz šireg sektora proizvodnje hrane. Danas kompanija organizuje međunarodne trgovačke sajmove ARTOZA i HORECA, te izdaje 5 sektorskih časopisa upućenih na industriju B2B.

  • A-Z Media Kit
  • PSITO Media Kit
  • SNACK & COFFEE Media Kit
  • Z+G Media Kit