A  A  A +

A-Z MEDIA KIT

Vodeći časopis za pekarstvo i poslastičarstvo u Grčkoj!

Od svog osnivanja 1990. godine i uspešnom dugotrajnom usmerenošću, A-Z /Artopiia – Zaharoplastiki/ (Pekarstvo – Poslastičarstvo) je postao vodeći časopis u smislu tiraža i čitalaštva u sektoru peakarstva i poslastičarstva. Izlazi dvomesečno te šalje u više od 7.500 kompanija širom Grčke i Kipra a koje se bave pekarstvom, poslastičarstom i srodnim poslovima.  A-Z magazin poseduje visokoestetske, uredniče i proizvodne standarde i pruža pouzdane i potpune informacije o bilo čemu što može biti od interesa za sektorske zanatlije ili poslovne ljude. Karakteriziran pionirskim konceptom te sadržavajući napise o poslednjim trendovima u grčkim i internacionalnim pekarskim i poslastičarskim sektorima, prehrambenim tehnologijama, marketingu i poslovnoj administraciji, kao i orginalne tradicionalne recepte, A-Z je nesumnjivo vredno oruđe u rukama svakog pekara ili poslastičara.

Izdanje Mesec Date Flipbook
Br. 112 JAN – FEB 2015 12/01/2015
Br. 113 MAR – APR 2015 09/03/2015
Br. 114 MAJ – JUN 2015 22/05/2015
Br. 115 JUL – AVG 2015 28/08/2015
Br. 116 SEP – OKT 2015 02/10/2015
Br. 117 NOV – DEC 2015 20/11/2015
A-Z

Ako želite da se prijavite, molimo Vas da kliknete ovde i popunite odgovarajući formular na engleskom jeziku.
Ako se želite reklamirati u A-Z časopisu, molimo Vas da kliknete ovde kako bi ste ispunili formular na engleskom jeziku i time iskazali svoj interes za reklamiranje.

Ako želite da nas kontaktirate, molimo kliknite ovde da biste popunili formular na engleskom jeziku.