A  A  A +

Z+G MEDIA KIT

Vodeći časopis za grčko vrhunsko poslastičarstvo!

Z+G /Zaharoplastio – Gelateria/ (Poslastičarnica – Gelateria), prvi magazin u izdanju FORUM SA, je više od 26 godine uz poslastičare. Izdaje se dvomesečno te šalje u približno 5.500 poslastičarkih te kompanija za čokoladu i sladoled u Grčkoj i na Kipru. Časopis visoke estetike i sa fundametalnim poznavanjem sektora, Z+G na svojim stranama uključuje razgovore i recepte vrhunskih svetskih pekara i poslastičara, dubinske članke i reportaže u cilju davanja ideja i rešenja profesionalcima a vezano za poboljšanje kvalitete njihovih proizvoda, poslovnog upravljanja, marketinga, sirovina kao i informacije o najboljim dobavljačima na tržištu. Z+G je jedini profesionalni časopis u Grčkoj koji je postao članom Evrokluba, udruženja najbojlih evropskih poslastičarkih časopisa.

Izdanje Mesec Date Flipbook
Br. 155 JAN – FEB 2014 31/01/2014
Br. 156 MAR – APR 2014 28/03/2014
Br. 157 MAJ – JUN 2014 06/06/2014
Br. 158 JUL – AVG 2014 05/09/2014
Br. 159 SEP – OKT 2014 17/10/2014
Br. 160 NOV – DEC 2014 28/11/2014
Z+G

Ako želite da se prijavite, molimo Vas da kliknete ovde i popunite odgovarajući formular na engleskom jeziku.
Ako se želite reklamirati u Z+G časopisu, molimo Vas da kliknete ovde kako bi ste ispunili formular na engleskom jeziku i time iskazali svoj interes za reklamiranje.
Ako želite da nas kontaktirate, molimo kliknite ovde da biste popunili formular na engleskom jeziku.