A  A  A +

SNACK & COFFEE MEDIA KIT

Prvi grčki časopis ciljan na industriju kafe!

Sa više od 7.500 čitalaca u Grčkoj i na Kipru, časopis Snack & Coffee izlazi dvomesečno od januara 2005. godine, i predstavalja najopsežniji grčki stručni časopis koji u potpunosti pokriva sva pitanja vezana za granu restorana brze hrane (). Časopis visoke kvalitete i estetike, s konstantnom komunikacijom sa tržištem, Snack & Coffee na svojim stranama uključuje razgovore sa sektorskim vođama, recepte vrhunskih svetskih barista, tehničke članke kao i istraživanja o poslednjim trendovima i izazovima u industriji kafe.

Izdanje Mesec Date Flipbook
Br. 52 JAN – FEB 2014 16/01/2014
Br. 53 MAR – APR 2014 17/03/2014
Br. 54 MAJ – JUN 2014 15/05/2014
Br. 55 JUL – AVG 2014 29/07/2014
Br. 56 SEP – OKT 2014 03/10/2014
Br. 57 NOV – DEC 2014 21/11/2014

Ako želite da se prijavite, molimo Vas da kliknete ovde i popunite odgovarajući formular na engleskom jeziku.
Ako se želite reklamirati u Snack & Coffee časopisu, molimo Vas da kliknete ovde kako bi ste ispunili formular na engleskom jeziku i time iskazali svoj interes za reklamiranje.

Ako želite da nas kontaktirate, molimo kliknite ovde da biste popunili formular na engleskom jeziku.