A  A  A +

Për me tepër se 20 vjet kompania Forum SA aktivizohet me sukses në sektorin e ekspozitave profesionale dhe me botime e  me një sens pergjegjësie në ndihmë të profesionistëve të Furrës së Bukës ,Pastiçerisë , Restorant – Kafe dhe Hotelerisë. Që nga viti 1988 kur filloi botimi I revistës Z+G (Pastiçeri – Akullore), Forum SA ka përshkruar  një përparim të gjatë dhe zgjerim të aktiviteteve në dhënien e informacionit cilësor dhe të besueshëm si dhe afirmimin e një pikë takimi , pajtim dhe bashkëveprim për profesionistët në sektorin e nozullimit të gjerë. Sot, kompania organizon ekspozita të njohura ndërkombëtare sic është ARTOZA dhe HORECA dhe njëkohësisht boton 5 revista sektoriale ekskluzivisht për tregun B2B.

  • A-Z Media Kit
  • PSITO Media Kit
  • SNACK & COFFEE Media Kit
  • Z+G Media Kit