ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

A  A  A +
Πίσω
Χωροθέτηση: Σαφάρι ελέγχων από τους δήμους για τις άδειες τραπεζοκαθισμάτων
Χωροθέτηση: Σαφάρι ελέγχων από τους δήμους για τις άδειες τραπεζοκαθισμάτων

Αντιμέτωπες με βαριά πρόστιμα βρίσκονται οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν είναι συνεπείς με το νομικό πλαίσιο που διέπει την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε δημόσιους χώρους.

Το βασικό νομικό καθεστώς που διέπει την άδεια κατάληψης και χρήσης κοινοχρήστων χώρων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θεσμοθετήθηκε το 1980. «Είναι σαφές ότι αυτή κάθε αυτή η εφαρμογή ενός αναχρονιστικού πλαισίου δημιουργεί ποικίλα προβλήματα. Μάλιστα, η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που ο νομοθέτης παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε δήμο να ορίσει -με κανονιστικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου- ειδικότερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων εντός των διοικητικών ορίων του», επισημαίνει ο δικηγόρος Δημήτρης Κορωνάκης, managing partner στα γραφεία Κορωνάκης & Συνεργάτες.

«Το θέμα της ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο μπορούμε να το προσεγγίσουμε μόνο διευκρινίζοντας το ισχύον νομικό πλαίσιο. Εάν θα έπρεπε να δοθούν κάποιες βασικές διευκρινίσεις ως προς το τι τελικά ισχύει, πρέπει πριν απ’ όλα να διαχωρίσουμε τους κοινόχρηστους χώρους σε δύο βασικές κατηγορίες: αφενός στα πεζοδρόμια αφετέρου στους πεζόδρομους και στις πλατείες. Κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος έχει δικαίωμα να αιτηθεί στον οικείο δήμο την παραχώρηση του χώρου που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το κατάστημα ή σε παράπλευρη έκταση εφόσον είναι σύμφωνος ο ιδιοκτήτης του εν λόγω ακινήτου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα πρέπει να τηρούνται τα ελάχιστα μέτρα που θεσπίζει η νομοθεσία για την προσπελασιμότητα των περαστικών. Εξάλλου, ο δήμος έχει τη δυνατότητα να ορίζει με κανονιστική πράξη πώς θα διατεθούν τμήματα πεζοδρόμου ή πλατείας. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να διασφαλίζεται και η προσβασιμότητα των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης», διευκρινίζει ο Δημήτρης Κορωνάκης. Προσθέτει, μάλιστα, ότι «ο χώρος στον οποίο θα αναπτυχθούν τα τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει να περιλαμβάνεται και στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος, έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοιχία του πραγματικού συνόλου των πελατών που εξυπηρετούνται με τη σχετική πρόβλεψη που υπάρχει στην άδεια λειτουργίας. Εάν το σύνολο των εξυπηρετούμενων πελατών υπερβαίνει τον αριθμό που προβλέπεται, τότε χρειάζεται επέκταση της άδειας λειτουργίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη παράβαση τιμωρείται σήμερα σε βαθμό πλημμελήματος και μπορεί να εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία. Σε περίπτωση που κάποιο κατάστημα καταλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο χωρίς άδεια, θα του επιβληθεί πρόστιμο από τον οικείο δήμο, ωστόσο η παράβαση τιμωρείται και ποινικά. Η απόφαση για την επιβολή προστίμου προσβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών, ενώ ταυτόχρονα με την προσφυγή μπορεί να ζητηθεί και συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς».

Ρεπορτάζ: Νίκος Δελλατόλας

Από το τεύχος 57 (Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2014) του περιοδικού Snack & Coffee.