ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

A  A  A +
Πίσω
Προϋποθέσεις για την 24ωρη λειτουργία των ψητοπωλείων
Προϋποθέσεις για την 24ωρη λειτουργία των ψητοπωλείων

Μεγάλη είναι η ασάφεια των νόμων σχετικά με τα καταστήματα Εστίασης που θέλουν να λειτουργήσουν νόμιμα σε 24ωρη βάση. Η Πολιτεία, για άλλη μια φορά, συντηρεί ένα δαιδαλώδες καθεστώς αλληλο-συγκρουόμενων διατάξεων (τουλάχιστον 10!) που αφορούν στην αδειοδότηση και τη λειτουργία τους...Αναφερόμενοι στο νομικό καθεστώς που επικρατεί σήμερα στην χώρα μας σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής, δεν μπορεί παρά να ζητήσουμε εξ’ αρχής από τον αναγνώστη την κατανόησή του για το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό να αποσαφηνιστεί πλήρως, ούτε να γίνει εύκολα αντιληπτή η υπάρχουσα κατάσταση. Ο λόγος για αυτή την αδυναμία μας είναι απλός: Για τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων ισχύουν σήμερα παράλληλα –μερικώς ή στο σύνολό τους- πέραν των δέκα (10) νομοθετικών διατάξεων (!) και ταυτόχρονα εμπλέκονται με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και άλλες πράξεις, περισσότερα των επτά (7) Υπουργείων και η Τοπική Αυτ/ση Α΄ και Β΄ βαθμού... Το θέμα βέβαια δεν είναι απλό και περιλαμβάνει πολλές πτυχές που αποτελούσαν και αποτελούν αντικείμενο αντιπαραθέσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, όπως λ.χ ο καθορισμός των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας του προσωπικού, ζητήματα ασφάλειας εργασίας, διαφορές συμφερόντων μεταξύ εργοδοτών και υπαλλήλων, τοπικά θέματα οικονομίας και ανάπτυξης κ.ά. Το ζήτημα όμως είναι ότι σήμερα, με την οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα μας και τα προβλήματα επιβίωσης που έχει δημιουργήσει στον κλάδο εστίασης και αναψυχής, πρέπει να υπάρξουν άμεσα σαφείς, επαγγελματικά αποδοτικές και κοινωνικά αποδεκτές ρυθμίσεις ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης από τους αρμόδιους Φορείς.

Χρονικά όρια λειτουργίας ανά ημέρα και εποχή

Η περισσότερο εξειδικευμένη προς τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, διασκέδασης και αναψυχής νομοθετική ρύθμιση, θεσπίστηκε με την ισχύ του Ν. 2194/94 (κύρωση της ΚΥΑ 1169/94), όπου καθιερώθηκαν συγκεκριμένα για την κατηγορία αυτή χρονικά όρια λειτουργίας ανά ώρα, ημέρα, ημέρες αργιών και εποχή. Αναλυτικά, τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης, ταβερνών, εστιατορίων, μπαρ, καφετεριών, αναψυκτηρίων, μαγειρείων, ζαχαροπλαστείων και λοιπών συναφών επιχειρήσεων εστίασης και προσφοράς για άμεση κατανάλωση κάθε είδους ποτών, καθορίστηκαν ως εξής:

Α. Τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη:

(1) Μέχρι την 02.00 πρωινή κατά το χρονικό διάστημα από 1 Οκτώμβρη ως 31 Μάρτη.

(2) Μέχρι την 02.30 πρωινή κατά το χρονικό διάστημα από 1 Απρίλη ως 30 Σεπτέμβρη

Β. Κάθε Παρασκευή και για όλο το χρόνο, ως την 03.00 πρωινή

Γ. Κάθε Σάββατο και όλες τις ημέρες παραμονής επίσημων αργιών, ως την 03.30, για όλο το χρόνο.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, δεν επιτρέπεται η επαναλειτουργία του καταστήματος πριν την 06.00 πρωινή.

Εξαιρούνται οι κλειστές αγορές

Οι παραπάνω απόλυτοι περιορισμοί του ωραρίου αίρονται στο σύνολό τους για τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, κυλικεία ή καφενεία) που μπορούν να λειτουργούν δίχως κανένα χρονικό περιορισμό, όταν βρίσκονται μέσα σε χώρους λιμένων, αερολιμένων, σιδηροδρομικών σταθμών, σταθμών ΚΤΕΛ, στα πρατήρια καυσίμων του εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε οργανωμένες μόνιμες αγορές συγκέντρωσης και διάθεσης προϊόντων (όπως λ.χ. οι λαχαναγορές κτλ). Στα καταστήματα, όμως, αυτά, δεν επιτρέπεται η προσφορά οινοπνευματωδών ποτών κατά τις ώρες που τα υπόλοιπα καταστήματα εστίασης επιβάλλεται να είναι κλειστά. Ελεύθερο και χωρίς χρονικούς περιορισμούς είναι το ωράριο λειτουργίας για όλα τα καταστήματα μαζικής εστίασης, διασκέδασης και αναψυχής κατά τις αργίες των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Τσικνοπέμπτης, τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα του Τριωδίου, την παραμονή και ημέρα εορτής του πολιούχου Αγίου και κατά την διάρκεια τοπικών κάθε είδους λαϊκών πανηγυριών. Τα παραπάνω άλλαξαν με νέα κοινή Υπουργική απόφαση εντός του ιδίου έτους (ΚΥΑ 1011/22/19ιβ/94) με την οποία αυξήθηκαν κατά μισή ώρα τα όρια λήξης του ωραρίου που αναφέρεται παραπάνω.

Ο χορός του... παραλόγου!

Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους 1994, τέθηκε σε ισχύ και ο Ν. 2224/1994, με τον οποίο ρυθμίζονταν διάφορα θέματα εργασίας και συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, όπου στο άρθρο 23, καθόριζε τα υπεύθυνα για τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας Υπουργεία και Φορείς ανά είδος καταστήματος και γεωγραφική περιοχή κτλ. Επίσης, έδιδε την δυνατότητα στα Νομαρχιακά Συμβούλια να αποφασίζουν για το ωράριο κάθε Νομού, μετά από την γνώμη των επαγγελματικών οργανώσεων. Το άρθρο αυτό καταργήθηκε με την ισχύ του Ν. 3377/2005 που περιγράφεται παρακάτω. Στο άρθρο όμως 46 που παρέμεινε σε ισχύ, αναφέρεται ότι η λειτουργία των καταστημάτων του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1037/1971 είναι ελεύθερη για τα καταστήματα μαζικής εστίασης και αναψυχής καθ’ όλες τις ώρες και ημέρες της εβδομάδας. Μετά την πάροδο τριετίας, το θέμα του ωραρίου επανήλθε με κοινή υπουργική απόφαση τεσσάρων υπουργείων (ΚΥΑ 1162/1997), με την οποία καθορίστηκαν για όλη τη χώρα τα πλαίσια λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων τροφίμων γενικά (δεν διαχωρίστηκαν ειδικότερα οι κατηγορίες εστίασης) ως εξής :

• Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας είναι ελεύθερος και καθορίζεται από τις επαγγελματικές οργανώσεις και συλλόγους.

• Ο χρόνος λήξης λειτουργίας είναι η 20.00 για το χειμώνα και 21.00 για το καλοκαίρι και για τα Σάββατα η 16.00 (χειμώνα-καλοκαίρι).

Το έτος 2005, με την εφαρμογή του Ν. 3377/2005 για την εξυγίανση της λειτουργίας του εμπορίου κ.λπ., δόθηκε η δυνατότητα στους τότε Νομάρχες με απόφαση του Νομαρχιακού τους Συμβουλίου, να παρατείνουν τοπικά ή και σε όλη την γεωγραφική τους περιφέρεια την διάρκεια του ωραρίου των καταστημάτων.

Η ευθύνη αποκλειστικά στους Δήμους

Η τελευταία νομοθετική ρύθμιση για το θέμα του ωραρίου των καταστημάτων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων όπου κατά μία έννοια μπορούν να ενταχθούν και τα καταστήματα μαζικής εστίασης, έγινε με την ΚΥΑ 1011/22/28ε/2009. Με την απόφαση αυτή τα χρονικά όρια καθορίζονται :

• για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη μέχρι την 04.30 πρωινή, για την περίοδο από 1/10 ως 31/5

• για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη μέχρι την 05.00 πρωινή, για την περίοδο από 1/6 ως 30/9,

• απαγορευμένης της έναρξης επαναλειτουργίας των πριν την 06.00 πρωινή.

Χωρίς δε χρονικό περιορισμό, την Παρασκευή και το Σάββατο, τις παραμονές επίσημων αργιών, ημέρα εορτής του πολιούχου Αγίου και κατά την διάρκεια τοπικών κάθε είδους λαϊκών πανηγυριών.

Τελική λύση...

Την τελική λύση για την αποσαφήνιση του καθεστώτος φαίνεται να δίδει το «πρόγραμμα Καλλικράτης» με την ισχύ του Ν. 3852/2010, όπου με το άρθρο 94 αυτού, μεταβιβάζεται πλέον πλήρως η αρμοδιότητα στους Δήμους, ώστε με απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου, να αποφασίζουν οι τοπικοί παράγοντες για το ωράριο των καταστημάτων των περιοχών τους, ανάλογα με τον χαρακτήρα, τη μορφή και τα κριτήρια των τοπικών κοινωνιών. (για παράδειγμα μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση του Δήμου Σιθωνίας που προσδιόρισε με ακρίβεια τα είδη των επιχειρήσεων και το ωράριό τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της περιοχής: www.dimossithonias.gr. Τέτοιου είδους παρόμοιες αποφάσεις, δεν έχουν δυστυχώς ληφθεί από όλους τους Δήμους της χώρας μέχρι σήμερα. Επιβάλλεται η ενέργεια αυτή να γίνει άμεσα προκειμένου οι επαγγελματίες εστίασης και αναψυχής να γνωρίζουν με σαφήνεια τις δυνατότητές τους και να λειτουργούν απρόσκοπτα τις επιχειρήσεις τους. Έως τότε, θα πρέπει να έχει υπόψη του κάθε επαγγελματίας πως παρά την ανάθεση της ευθύνης στους δήμους, εφόσον οι τελευταίοι δεν ακολουθήσουν το παράδειγμα της Σιθωνίας, η προσπάθεια κάθε επαγγελματία για αδειοδότηση μιας 24ωρης επιχείρησης, θα σκοντάφτει διαρκώς επάνω στις παραπάνω νομοθετικές διατάξεις.

To πλήρες νομοθετικό καθεστώς

1. Νομοθετικό Διάταγμα Ν.Δ. 1037/1971 «Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών»

2. Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 180/79 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 231/89 και Π.Δ. 457/90 «Περί όρων λειτουργίας καταστημάτων που διαθέτουν οινοπνευματώδη ποτά κτλ»

3. Νόμος Ν. 1892/1990 άρθρο 42 «περί ρυθμίσεων ωρών λειτουργίας των καταστημάτων και του προσωπικού τους»

4. Νόμος Ν.1957/1991, άρθρο 23 «Ώρες λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού τους»

5. Νόμος Ν.2194/1994, άρθρο 14, με τον οποίο κυρώθηκε και έλαβε ισχύ νόμου η υπ’ αριθμ. 1169/1994 κοινή απόφαση Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας Τάξης «Περί καθορισμού χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων»

6. Η ΚΥΑ 1011/22/19ιβ/1994 κοινή απόφαση Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας Τάξης «Περί καθορισμού χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων»

7. Νόμος Ν. 2224/1994, άρθρο 23 «καθορισμός ωρών λειτουργίας καταστημάτων» και άρθρο 46, αντικατάσταση και τροποποίηση παλαιότερων διατάξεων περί ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων. 

8. ΚΥΑ 1162/1997, «περί καθορισμού πλαισίων λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων τροφίμων»

9. Νόμος Ν. 3377/2005, άρθρο 12, «περί αντικατάστασης του άρθρου 23 του Ν. 2224/94»

10. Νόμος Ν.3463/2006 «περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων Κοινοτήτων», άρθρο 75 περί αρμοδιοτήτων, παράγραφος 8 και 9.

11. Η ΚΥΑ1011 /22/ 28ε/ 2009«Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεων και συναφών καταστημάτων»

12. Νόμος Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτ/σης-πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 94.

 

Άρθρο του Σοφοκλή Κουρτίδη, Επόπτη Δημόσιας Υγείας

Από το τεύχος 43 (ΣΕΠ/ΟΚΤ 2012) του περιοδικού ΨΗΤΟπωλείο.