Γλώσσες

NEA

A  A  A +
Πίσω
Σήμανση προϊόντων κρέατος από τον ΣΕΒΕΚ
Σήμανση προϊόντων κρέατος από τον ΣΕΒΕΚ

Τη χρήση του «Σήματος μέλους ΣΕΒΕΚ» αποφάσισε να καθιερώσει το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος. Επιδιώκει έτσι να στηρίξει την προώθηση των ελληνικών προϊόντων Επεξεργασίας Κρέατος, την ισχυροποίηση του ΣΕΒΕΚ και την καταξίωσή του ως συντονιστικό φορέα στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα Επεξεργασίας Κρέατος.

 

Από το τεύχος 51 (Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2014) του περιοδικού ΨΗΤΟ.