A  A  A +

За повеќе од 20 години, FORUM SA успешно работи во областа на професионалните саеми и публикации со посебно внимание кон пекарските и кондиторските производи, кафето, прехрамбената индустрија и угостителството. Уште од 1988 година, кога компанијата започна со издавање на списанието Z+G (Слаткарница – Gelateria), FORUM SA помина долг пат кон развој и проширување на своите активности нудејќи валидни и високо квалитетни информации, како и врвни средби и подлога за меѓусебен бизнис на професионалци од поширокиот прехрамбениот сектор. Денес компанијата ги организира меѓународните саеми АРТОЗА и HORECA, а исто така објавува и 5 секторски списанија кои се однесуваат на индустријата B2B.

  • A-Z Media Kit
  • ПСИТО Media Kit
  • SNACK & COFFEE Media Kit
  • Z+G Media Kit