A  A  A +
Водечко списание за пекарство и слаткарство во Грција!

Од нејзиното основање во 1990 година и со долг успешен тек, А-Z /Артопииа – Захаропластики/ (Пекарство – Слаткарство) стана водечко списание во однос на распространетост и читатаност за пекарскиот и кондиторскиот сектор. Се објавува на секои два месеца и се испраќа до повеќе од 7.500 компаниите на пекарство и слаткарство и сродни бизниси низ Грција и Кипар. Со висока естетика, уредувачки и продуктивни стандарди, списание А-Z нуди сигурни, исцрпни информации за нешто што може да биде од интерес на занаетчиите во овој сектор или на некој бизнисмен. Располага со статиите за предводнички концепти на најновите трендови во грчките и меѓународните пекарски и кондиторски сектори, технологијата за храна, маркетингот и администрација на бизнис, како и оригинални и традиционални рецепти. А-Z е несомнено важна алатка во рацете на секој готвач или пекар.