A  A  A +

A-Z MEDIA KIT

Водечко списание за пекарство и слаткарство во Грција!

Од нејзиното основање во 1990 година и со долг успешен тек, А-Z /Артопииа – Захаропластики/ (Пекарство – Слаткарство) стана водечко списание во однос на распространетост и читатаност за пекарскиот и кондиторскиот сектор. Се објавува на секои два месеца и се испраќа до повеќе од 7.500 компаниите на пекарство и слаткарство и сродни бизниси низ Грција и Кипар. Со висока естетика, уредувачки и продуктивни стандарди, списание А-Z нуди сигурни, исцрпни информации за нешто што може да биде од интерес на занаетчиите во овој сектор или на некој бизнисмен. Располага со статиите за предводнички концепти на најновите трендови во грчките и меѓународните пекарски и кондиторски сектори, технологијата за храна, маркетингот и администрација на бизнис, како и оригинални и традиционални рецепти. А-Z е несомнено важна алатка во рацете на секој готвач или пекар.

Издавање Месец Date Flipbook
Бр. 112 ЈАН – ФЕВ 2015 12/01/2015
Бр. 113 МАР – АПР 2015 09/03/2015
Бр. 114 МАЈ – ЈУН 2015 22/05/2015
Бр. 115 ЈУЛ – АВГ 2015 28/08/2015
Бр. 116 СЕП – ОКТ 2015 02/10/2015
Бр. 117 НОЕ – ДЕК 2015 20/11/2015
A-Z

Ако сакате да се претплатите, Ве молиме кликнете овде за да го пополнете следниов формулар на англиски јазик.
Ако сакате да се рекламирате во списанието А-Z, Ве молиме кликнете овде и пополнете ја апликацијата на англиски јазик со цел да го изразете Вашиот интерес за рекламирање. 

Доколку сакате да контактирате со нас, ве молиме кликнете овде за да го пополните формуларот на англиски.