A  A  A +

Z+G MEDIA KIT

Водечкото списание во Грција за слаткарство на високо ниво!

Z+G /Захаропластио – Gelateria/ (Слаткарница – Gelateria), првото списание издадено од FORUM SA, е заедно со грчките готвачи веќе 26 години! Се издава на секои два месеци и се испраќа на приближно 5.500 компании за кондиторски производи, чоколадо и сладоледи низ Грција и Кипар. Како списание со висока естетика и темелни познавања од оваа област, Z+G во своите страници содржи интервјуа и рецепти од најдобрите светски кондиторски готвачи, темелни написи и репортажи кои ги снабдуваат професионалците со идеи и решенија со цел да го зголемат квалитетот на нивните производи, управувањето со бизнисот, маркетингот, снабдувањето со суровини за работа, како и најдобрите снабдувачи на пазарот. Z+G е единственото професионално списание во Грција што е член на “Euroclub”, здружението на најдобрите Европски списанија за слаткарство.

Издавање Месец Date Flipbook
Бр. 155 ЈАН – ФЕВ 2014 31/01/2014
Бр. 156 МАР – АПР 2014 28/03/2014
Бр. 157 МАЈ – ЈУН 2014 06/06/2014
Бр. 158 ЈУЛ – АВГ 2014 05/09/2014
Бр. 159 СЕП – ОКТ 2014 17/10/2014
Бр. 160 НОЕ – ДЕК 2014 28/11/2014
Z+G

Ако сакате да се претплатите, Ве молиме кликнете овде за да го пополнете следниов формулар на англиски јазик.
Ако сакате да се рекламирате во списанието Z+G, Ве молиме кликнете овде и пополнете ја апликацијата на англиски јазик со цел да го изразете Вашиот интерес за рекламирање.

Доколку сакате да контактирате со нас, ве молиме кликнете овде за да го пополните формуларот на англиски.