A  A  A +

SNACK & COFFEE MEDIA KIT

Првиот грчки магазин насочен кон индустрија за кафе!

Со повеќе од 7.500 читателите во Грција и Кипар, списанието Snack & Coffee се објавува на секои два месеца уште од јануари 2005. Тоа е најсодржајното грчко професионално списание, што целосно ги покрива сите прашања поврзани со гранката на ресторани за брза храна (брзо-храна, кафулиња, пицерии, кетеринг компании итн.). Списание со висок квалитет и естетика, во постојана комуникација со пазарот, Snack & Coffee во своите страници вклучува интервјуа со лидерите на секторот, рецепти на светски познати баристи, технички статии, како и студии за најновите трендови и предизвиците во индустријата за кафе.

Издавање Месец Date Flipbook
Бр. 52 ЈАН – ФЕВ 2014 16/01/2014
Бр. 53 МАР – АПР 2014 17/03/2014
Бр. 54 МАЈ – ЈУН 2014 15/05/2014
Бр. 55 ЈУЛ – АВГ 2014 29/07/2014
Бр. 56 СЕП – ОКТ 2014 03/10/2014
Бр. 57 НОЕ – ДЕК 2014 21/11/2014

Ако сакате да се претплатите, Ве молиме кликнете овде за да го пополнете следниов формулар на англиски јазик.
Ако сакате да се рекламирате во списанието Snack & Coffee, Ве молиме кликнете овде и пополнете ја апликацијата на англиски јазик со цел да го изразете Вашиот интерес за рекламирање.

Доколку сакате да контактирате со нас, ве молиме кликнете овде за да го пополните формуларот на англиски.