A  A  A +

ПСИТО MEDIA KIT

Светска новина во издаваштвото!

Подготвени да се пополни големиот јаз во областа на професионални публикации, ПСИТО е првото списание во светот исклучиво за покривање на сектор ресторан со скара (ќебапчилници, таверни, кетеринг компании итн.). Списанието се објавува на секои два месеци и се испраќа на околу 7.500 компании во Грција и странство. ПСИТО во своите страници вклучува пространи комерцијални репортажи, оригинални рецепти од страна на врвни готвачи, студии на случаи на успешни бизниси и нови концепти од целиот свет. Со детално познавање на прехрамбениот сектор и во постојана комуникација со пазарот, ПСИТО им ги претставува на професионалците сите нови производи и трендови дури и суровини, опрема и оние кои се во функција на администрацијата на бизнис. Со својот богат материјал и висок квалитет на производство ова списание го обезбедува целиот сектор со основно средство за комуникација!

Издавање Месец Date Flipbook
Бр. 51 ЈАН – ФЕВ 2014 13/01/2014
Бр. 52 МАР – АПР 2014 27/02/2014
Бр. 53 МАЈ – ЈУН 2014 30/04/2014
Бр. 54 ЈУЛ – АВГ 2014 01/07/2014
Бр. 55 СЕП – ОКТ 2014 12/09/2014
Бр. 56 НОЕ – ДЕК 2014 07/11/2014

Ако сакате да се претплатите, Ве молиме кликнете овде за да го пополнете следниов формулар на англиски јазик.
Ако сакате да се рекламирате во списанието ПСИТОполио, Ве молиме кликнете овде и пополнете ја апликацијата на англиски јазик со цел да го изразете Вашиот интерес за рекламирање.

Доколку сакате да контактирате со нас, ве молиме кликнете овде за да го пополните формуларот на англиски.