A  A  A +
Svjetska novost na polju izdavaštva!

Spreman da popuni prazninu na području stručnih publikacija, PSITO je globalno prvi časopis koji je isključivo ciljan na sektor grill kuća (ćevabdžinice, taverne, catering tvrtke, itd.). Časopis izlazi dvomjesečno i šalje na približno 7.500 tvrtki u Grčkoj i inozemstvu. PSITO na svojim stranicama donosi široke komercijalne reportaže, orginalne recepte vrhunskih majstora, studije slučaja uspješnih tvrtki, kao i aktuelne nove koncepte iz cijelog svijeta. S dubinskim poznavanjem prehrambenog sektora, i sa stalnom komunikacijom s tržištem, PSITO profesionalcima predstavlja nove proizvode i trendove u svezi sirovina, opreme i poslovnog upravljanja. Sa svojim bogatim materijalom i visokom proizvodnom kvalitetom, ovaj časopis daje cijelom sektoru konačno sredstvo komunikacije.