A  A  A +

Вече повече от 20 години фирма FORUM AE развива успешно своята дейност в бранша на професионалните изложения и издания с чувство на отговорност спрямо професионалистите от браншовете на хлебарството, сладкарството, управлението на кафетерии и хотелиерството. От 1988 г., когато започва с издаването на списанието Z+G (Ζαχαροπλαστείο-Gelateria, в превод Сладкарство и Сладолед), фирма FORUM AE изминава дълъг път на развитие и разрастване на своите дейности, предоставяйки достоверна и качествена информация, както и вече добре утвърдено място за среща, обмен и взаимодействие сред професионалистите, свързани с индустрията на общественото хранене. Днес фирмата организира международно признатите изложения ΑΡΤΟΖΑ и HORECA, а едновременно с това издава 5 тематични списания, посветени на съответните браншове, изключително за пазара b2b.  

  • A-Z Media Kit
  • Z+G Media Kit
  • SNACK & COFFEE Media Kit
  • СКАРА Media Kit