A  A  A +
Най-голямото и достоверно списание за Хлебарство и Сладкарство в Гърция!

От самото му създаване през 1990 г. списанието „Α-Ζ“ изминава успешно един дълъг път, за да стане днес най-голямото по тираж и влияние списание в браншовете на хлебарстовото и сладкарството. Излиза на всеки два месеца и се получава от повече от 7.500 фирми, занимаващи се с хлебарство, сладкарство и сродни професии в Гърция и Кипър. Издание с изтънчен изглед и високо качество, „А-Ζ“ предоставя достоверна и многостранна информация за всяко нещо, което интересува производителя и професионалиста от бранша. Представяйки напредничавите концепции и тенденции на гръцкото и международно хлебарство, развитията на пазара на суровини, материали за технологиите за обработка на храните, управлението на фирмите и маркетинга, оригинални, както и традициионни рецепти, списанието „Α-Ζ“ без съмнение е един ценен инструмент в ръцете на всеки хлебар и сладкар.