A  A  A +

A-Z MEDIA KIT

Най-голямото и достоверно списание за Хлебарство и Сладкарство в Гърция!

От самото му създаване през 1990 г. списанието „Α-Ζ“ изминава успешно един дълъг път, за да стане днес най-голямото по тираж и влияние списание в браншовете на хлебарстовото и сладкарството. Излиза на всеки два месеца и се получава от повече от 7.500 фирми, занимаващи се с хлебарство, сладкарство и сродни професии в Гърция и Кипър. Издание с изтънчен изглед и високо качество, „А-Ζ“ предоставя достоверна и многостранна информация за всяко нещо, което интересува производителя и професионалиста от бранша. Представяйки напредничавите концепции и тенденции на гръцкото и международно хлебарство, развитията на пазара на суровини, материали за технологиите за обработка на храните, управлението на фирмите и маркетинга, оригинални, както и традициионни рецепти, списанието „Α-Ζ“ без съмнение е един ценен инструмент в ръцете на всеки хлебар и сладкар.

Брой Месец Дата Flipbook
Νο. 112 ЯН - ФЕВР 2015 12/01/2015
Νο. 113 МАР-АПР 2015 09/03/2015
Νο. 114 МАЙ-ЮНИ 2015 22/05/2015
Νο. 115 ЮЛИ-АВГ 2015 28/08/2015
Νο. 116 СЕПТ-ОКТ 2015 02/10/2015
Νο. 117 НОЕ-ДЕК 2015 20/11/2015
A-Z

Ако желаете да се абонирате, молим да попълните следния формуляр на английски език, като натиснете тук.

Ако желаете да рекламирате в „Α-Ζ“, молим да натиснете тук и да попълните на английски език формуляра за заявяване на интерес за реклама. 

Ако желаете да се свържете с нас за всяка допълнителна информация, моля, попълнете съответния формуляр на английски език, като натиснете тук.