A  A  A +

Z+G MEDIA KIT

Библията на гръцкото.... висше сладкарство!

Списанието „Z+G“ (Сладкарство и Сладолед в превод от Ζαχαροπλαστείο-Gelateria) се намира до рамото на гръцкия сладкар вече 26 години! Излиза на два месеца и се получава от около 5.500 фирми, занимаващи се със сладкарство и производство на шоколад и сладолед из цяла Гърция и Кипър. Издание с изтънчен изглед и дълбоки познания в бранша, списанието „Ζ+G“ приютява на своите страници интервюта, както и рецепти на международно признати сладкари, статии и репортажи, свързани с всички теми, интересуващи съвременния професионалист с цел да му предложи идеи и решения относно подобряването на качеството на неговите продукти, управлението на фирмата, маркетинга, суровините, както и най-добрите снабдители на пазара. „Z+G“ е единственото професионално списание в Гърция, член на Euroclub – съюзът на най-добрите списания за сладкарство в Европа.

Брой Месец Дата Flipbook
Νο. 155 ЯН-ФЕВР 2014 31/01/2014
Νο. 156 МАР-АПР 2014 28/03/2014
Νο. 157 МАЙ-ЮНИ 2014 06/06/2014
Νο. 158 ЮЛИ-АВГ 2014 05/09/2014
Νο. 159 СЕПТ-ОКТ 2014 17/10/2014
Νο. 160 НОЕ-ДЕК 2014 28/11/2014
Z+G

Ако желаете да се абонирате, молим да попълните следния формуляр на английски език, като натиснете тук

Ако желаете да рекламирате в „Z+G“, молим да натиснете тук и да попълните на английски език формуляра за заявяване на интерес за реклама.

Ако желаете да се свържете с нас за всяка допълнителна информация, моля, попълнете съответния формуляр на английски език, като натиснете тук.